Eksperci SAN

Eksperci SAN

SAN współpracuje ściśle z wieloma redakcjami mediów lokalnych i ogólnopolskich. Współpraca z mediami polega m.in. na wypowiedziach eksperckich czy komentarzach medialnych. Wielokrotnie, Uczelnia jest proszona o wypowiedź w mediach na dany temat i wówczas staramy się skontaktować daną redakcję z pracownikami SAN, którzy mogą udzielić wypowiedzi w podanej tematyce. Nasze dobre relacje z mediami często wynikają z możliwości szybkiego reagowania na takie prośby. Obszary wypowiedzi eksperckich i komentarzy medialnych:

Kontakt dla mediów

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z ekspertem SAN, prosimy o kontakt:

Kontakt dla mediów
Tomasz Jermalonek
kom. 696 074 627
e-mail: tjermalonek@san.edu.pl 

Ekonomia, zarządzanie, finanse

Łukasz Sułkowski – profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych, specjalizujący się w naukach o zarządzaniu. Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest dyrektorem amerykańskiego programu Clark University w Społecznej Akademii Nauk, był wiceprzewodniczącym do spraw międzynarodowych oraz ekspertem do spraw jakości w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pełni funkcję prezesa PCG Polska.

Zarządzanie, firmy rodzinne

Andrzej Marjański – doktor nauk o zarządzaniu, prodziekan SAN. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce przedsiębiorstw rodzinnych, strategii rozwoju, przedsiębiorczości oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Członek IFERA - International Family Enterprise Research Academy, International Atlantic Economic Society (USA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki (2013-2015) i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Logistyka

Paweł Morawski – doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, manager kierunku Logistyka w SAN w Łodzi oraz kierownik P@O (Polska Akademia Otwarta – studia przez Internet). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na informatycznych systemach wsparcia biznesu, ERP, CRM, BI, zagadnieniach E-Biznesu, E-Commerce, E-Logistyki, informatyce w logistyce, automatyzacji sprzedaży i obsługi klienta, chmurze obliczeniowej w zastosowaniach. Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej i Logistyki, specjalista ds. wdrożeń i serwisów systemów informatycznych oraz usług dodanych.

Psychologia
Etyka, etyka biznesu
Socjologia, politologia
Terroryzm, globalizacja, bezpieczeństwo narodowe